Islamda evlilik öncesi tanışma

İSLÂM'A GÖRE EVLİLİK NASIL OLMALI? - Abdulkadir Çelebioğlu

Hayat arkadaşlığı öyle kolay değildir. Hayat şartları zordur. Evlilik oruç gibi değildir ki; iftar olduğunda bitsin.

Evlilikte Tanışma Adabı

Hatta hayatın tâ kendisidir. Evliliğin ne zaman geldiğini anne-babalar hissetmelidirler; gözlem yapmalıdırlar. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenazeyi ve denk birini bulunca evlendirmeyi. Hadisten de anlaşılacağı üzere "geciktirilmemesi" gerekir evliliğin.

Tanışma sürecindeki sınırlar

Ve zamanı da "denk birini bulunca" dır. Tabi şartlar haiz, yani uygun bir halde ise. Kadının da erkeğin de şehvânî ve nefsânî ihtiyaçları vardır. Evlilik onun için yemek, içmek, uyumak gibi bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın tatmin olmaması durumunda kişiler sıkıntıya girerler. Aileler öncelikle fizyolojik durumuna bakıyor ve "Askerlik yapmış mı?

Ve bunları evliliğin önüne bir engel olarak koyuyorlar.

Cuma günleri camilerin yapım, onarım ve masrafları için para toplandığı gibi; evlenmek isteyen, ama maddî imkânı olmayan gençlerin evlendirilebilmeleri için de para toplanmalıdır. Bir gencin zinaya düşmemesi için yapılan faaliyet ve çaba, bu ahir zamanda diğer birçok teferruat-ı hayriyeden daha faziletlidir. Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nâfile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehvet kırıcıdır. Bekârlık bîkârların kârıdır. Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr, iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur.

İzdivac, tasfiye tezhib eder. Zaten birçok hadiste de bu şekilde tavsiye geçmektedir. Geri kalan üçte biri ise erkektir, yani erkek gibidir. Kalan üçte biri ise çocuktur, yani çocuk gibidir. Kadın, anne olmak ve mesuliyet yüklenmekle tam bir hanım gibi fıtrat kazanır. Erkek ise evlilik sayesinde kişiliğini tam oturtur, çocuksu hallerden kurtulur.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Yirmi Dördüncü Lem'a olan Tesettür Risalesi eserinde "evlilik" ve "nikâh" konusuna temas eden birçok yer vardır. İnşallah ileriki zamanlarda bu konu müstakil olarak ele alınır. Sen dindar olanı seç ki hayır ve bereket göresin! Bu küfüv ve denk olmak, en mühimmi diyanet noktasındadır. İleride anne olacak kişilerin hâl, tutum ve davranışlarına dikkat etmeleri önemlidir. Nitekim "İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun vâlidesidir. Bunlar; iş, eş ve dost seçimidir.

Bu seçimlerde hata ederse bir kişi, hem dünyada hem de ahirette tehlikelere maruz kalır. Üzerinde durulması gereken konulardan birisi de "Evlilik ve Cinsellik" konusudur. Onun için bu bölümü dikkatlice okumakta fayda var.

Account Options

Öncelikle çok ayrıntıya girmeyeceğiz. Konuyla ilgili ilmihallere, aile ile ilgili yazılan kitaplara ve mahremiyet bâblarına müracaat edebilirsiniz. Biz konuyu sadece yüzeysel ele alacağız. Cinsellik denince akla sadece erkeklerin gelmesi yanlış bir durumdur. Çünkü kadında da cinsel arzu vardır. Bu konudaki yanlış algıları yıkmak gerekir.

Evlilik çift kanatlıdır. Bunun bir kanadında erkek, bir kanadında da kadın vardır. Onun için cinsel tatmin konusunda, her iki tarafın da ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir. Ve ayıp değildir. Ayıp olsa idi en başta Allah'ın kitabında geçmez ve Allah Resûlü asm de ashabına anlatmazdı. Kur'ân-ı Kerîm camilere, mescidlere, dinî toplantılara ve dinî grupların toplandığı yerlere hasredilen bir kitap değildir.

Ve asla da olmamalıdır. Kur'ân-ı Hakîm, hayatın her alanına inen bir kitab-ı mukaddestir. Hayat kitabıdır. Bizim her işimizi tanzim eder. Ticaretimizden, yatak odamıza ve oradan da devlet yönetimine kadar Kur'ân-ı Mübîn'de; "Kadınlar sizin tarlanızdır. Buradan maksadın cinsî münasebet noktası olduğu herkesin malumudur. Tarlaya yapılacak ekinden maksat da açıktır. Kapalı bir şekilde ifade etmek gerekir ise; neslin devamının olacağı yerden, neslin devamı maksadıyla, şehvetinizi söndürmeye vesile olarak, ilişkiye girin denilmektedir. Ayrıntılı bilgi için ilgili âyetin tefsirine bakabilirsiniz.

Toplumda hayâ edilmesi gereken şeylerden hayâ etmeyip, öğrenmemiz gereken faydalı bilgilerden hayâ edip öğrenmemek, çekinmek; yaptığımız en büyük yanlışlardandır. Diğer önemli konu ise; pek de üzeri açılmayan ama burada yazmak mecburiyetinde kaldığımız bir konudur.

Benzer konuda makaleler:

O konu da "ters ilişki" dir. Diğer ismi ile "anal ilişki". Şayet kadın bu işe razı olursa, o da bu büyük günaha ortak olur. Eşler arası bile olsa anal ilişki, "livata" olarak adlandırılmış olup, İslâm dininde yasaklanmıştır. Konuyla ilgili hadislerde o fiili yapma halinde eşler için "lânete uğramıştır" ve "Allah, rahmet nazarıyla bakmaz. Bu ilişkiye evli çiftler yaklaşmamalı, eğer yapmış iseler tövbe ve istiğfar etmelidirler.

Evlenecek olan çiftler ise, bu konuda burada yazılanları akıllarından çıkarmamalıdırlar.

Şimdi de bir diğer konuya gelelim. Evli çiftler arasındaki "oral ilişki" mevzusuna.

  • Evlilik Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 13 Husus | Suffagâh.
  • tanışma translate.
  • Hocam, aşama aşama evlilik görüşmesi nasıl yapılır anlatır mısınız?.

Ağız, cinsel ilişki için yaratılmamıştır. Başka işler için var edilmiştir. Oradan cinsel ilişkiye girmek, fıtrata aykırıdır.

Hâlbuki İslâmiyet, "fıtrat dini"dir. Fıtratları bozulmamış olanlar bu tür bir ilişkiye asla girmezler. İlişkiye hazırlık aşamasında çiftlere tavsiye; "karşısındakinin onurunu kırıcı durumda bulunmadan" bunu yapmalarıdır.